Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Giới thiệu

Ngày 04-10-2019

KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

ThS. Ma Thúy Vân

Chức vụ: Trưởng khoa 

Email: [email protected]

Điện thoại: 0987636112

                                                            
         bắn cá online đổi thưởng                   

 

   Khoa Kỹ thuật Nông lâm bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 842/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Giám đốc ĐHTN, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Khoa Kỹ thuật Nông lâm bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật là đơn vị chuyên môn thuộc bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được Nhà trường giao:

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Quản lý Đất đai; Đo đạc Địa chính; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kinh doanh Bất động sản; Trồng trọt; Trồng cây ăn quả; Bảo vệ Thực vật; Thú y.

    2. Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

    3. Quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên các ngành nghề được Nhà trường giao.

    4. Trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.

    5. Khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, thí nghiệm được giao. 

   6. Chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Nhà trường.

   7. Hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động liên quan đến thực tập.

   8. Chủ trì việc đánh giá các chương trình đào tạo do khoa quản lý

  9. Thực hiện các công tác khác (Tuyển sinh, vệ sinh môi trường, Ba công khai, kiểm định đảm bảo chất lượng…) theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Quản lý Đất đai; Đo đạc Địa chính; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kinh doanh Bất động sản; Trồng trọt; Trồng cây ăn quả; Bảo vệ Thực vật; Thú y.

   2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công

giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác

theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường.

   3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

   4. Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

   5. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

   6. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.

   7. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

   8. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

   9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

   10. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

   11. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ba công khai và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

   12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học đạt danh hiệu tập thể xuất sắc: 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 và 2016 - 2017. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua năm học 2014-2015.

   - Khen thưởng: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm học 2018 - 2019; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 03 Bằng khen các năm học 2009 - 2010 và 2012 - 2013 và 2015 - 2016.

   + Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và 2017.

  + Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2016-2017. Có 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

 

bắn cá online đổi thưởng

Tập thể CBGV khoa Kỹ thuật Nông lâm

bắn cá online đổi thưởng

Các đảng viên Khoa Kỹ thuật Nông lâm (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Ban chủ nhiệm khoa

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Trưởng khoa

0987.636.112

[email protected]

1. Bộ môn Thú Y 

TS. Trương Thị Tính

Trưởng bộ môn

0386.404.683

[email protected]

TS. Nguyễn Thị Bích Ngà

Nhà giáo

0976.238.295

[email protected]

ThS. Vũ Thị Ánh Huyền

Nhà giáo

0974.623.575

[email protected]

ThS. Đỗ Thị Hà

Nhà giáo

0919.812.240

[email protected]

ThS. Đinh Ngọc Bách

Nhà giáo

0947.512.582

[email protected]

ThS. Đặng Văn Nghiệp

Nhà giáo

0913.449.111

[email protected]

ThS. Vũ Minh Đức

Nhà giáo

0912.765.626

[email protected]

TS. Đỗ Thị Vân Giang Nhà giáo KN  0904.227.272 [email protected]

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Nhà giáo KN

01684298666

[email protected]

ThS. Đoàn Thị Phương

Nhà giáo KN

0987182622

[email protected]

2. Bộ môn Khoa học đất & cây trồng

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Trưởng bộ môn

0987.636.112

[email protected]

ThS. La Thị Cẩm Vân

Nhà giáo

0972.996.900

[email protected]

ThS. Nguyễn T. Phương Thảo

Nhà giáo KN

0385.149.693

[email protected]

ThS. Lê Thị Thu

Nhà giáo KN

0917.561.364

[email protected]

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà giáo KN

0915.590.101

[email protected]

ThS. Ninh Văn Quý

Nhà giáo KN

0988.263.252

[email protected]

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Nhà giáo KN

0968224332

[email protected]

ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ

Nhà giáo KN

0974525845

[email protected]

ThS. Phạm Huyền Trang

Nhà giáo KN

01664641216

[email protected]

TS. Trần Thị Thu Hiền Nhà giáo KN 0389307327 [email protected]

ThS. Âu Thị Hiền

Nhà giáo KN

0979 343386

[email protected]

Các bài liên quan