Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Cán bộ

Ngày 11-12-2019

Hình ảnh cơ sở vật chất Nhà trường

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

Khuôn viên bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật

bắn cá online đổi thưởng

Giảng đường A2

bắn cá online đổi thưởng

Giảng đường A1

bắn cá online đổi thưởng

Phòng họp A

bắn cá online đổi thưởng

Phòng họp B

bắn cá online đổi thưởng

Nhà đa năng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

Nhà H1, H2

bắn cá online đổi thưởng

Sân thi đấu thể thao ngoài trời

 

bắn cá online đổi thưởng

Sân bóng đá dành cho HSSV

bắn cá online đổi thưởng

Khu Nhà ăn  HSSV

bắn cá online đổi thưởng

Không gian cổng trường

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

Xưởng thực hành ngành Công nghệ Ôtô

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

Xưởng thực hành Khoa Kỹ thuật Cơ khí 

bắn cá online đổi thưởng

Phòng thực hành của khoa Kỹ thuật Nông Lâm

 

Phòng thực hành thuộc khoa Công nghệ Thông tin

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

Mô hình điều khiển mạch điện thực hành của Khoa Điện

bắn cá online đổi thưởng

Mô hình điều khiển mạch điện thực hành của Khoa Điện

bắn cá online đổi thưởng

bắn cá online đổi thưởng

Phòng thực hành tin học của Nhà trường

bắn cá online đổi thưởng

Thư viện sách với gần 3000 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của HSSV

bắn cá online đổi thưởng

Phòng máy chủ 

Các bài liên quan