Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Giới thiệu

Ngày 25-12-2019

KHOA ĐIỆN

     

ThS. Võ Thị Ngọc

Chức vụ: Trưởng khoa  

Email: [email protected]

Điện thoại: 0984796067

                              
                            bắn cá online đổi thưởng                                         

 

ThS. Phạm Đình Tiệp

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: [email protected]

Điện thoại: 0834174567


 

 

 

 

 

CN. Trần Anh Trang

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: [email protected]

Điện thoại: 0834174567


                            bắn cá online đổi thưởng


   Khoa Điện bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 1052/QĐ-CĐKTKT-TH ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

 Khoa Điện là đơn vị chuyên môn thuộc bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được Nhà trường giao:

 1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Điện tử công nghiệp, Máy lạnh và điều hòa không khí.

 2. Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

 3. Quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên các ngành nghề được Nhà trường giao.

 4. Trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.

5. Khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, thí nghiệm được giao. 

6. Chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Nhà trường.

7. Hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động liên quan đến thực tập.

8. Chủ trì việc đánh giá các chương trình đào tạo do khoa quản lý

9. Thực hiện các công tác khác (Tuyển sinh, vệ sinh môi trường, Ba công khai, kiểm định đảm bảo chất lượng…) theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

 1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Điện tử công nghiệp, Máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác

theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường.

 3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

5. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

6. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.

7. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

8. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

10. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

11. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ba công khai và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 IV. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học Khoa đạt danh hiệu tạp thể xuất sắc: 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2016 - 2017 và 2018 - 2019, 2019 - 2020; 2020 - 2021, 2021 - 2022.

- Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2021 - 2022

 - Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2012, 2018, 2021

 - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm: 2012, 2013, 2019.

 - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; có 02 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen và 01 đồng chí được Liên đoàn Lao động tỉnhThái Nguyên tặng Bằng khen.

 Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 Nhà giáo và Bộ Giáo dục và Đào tạo tạng Bằng khen 18 Nhà giáo.

bắn cá online đổi thưởng

Tập thể CBGV Khoa Điện

bắn cá online đổi thưởng

Các đảng viên Khoa Điện (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN 

STT 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ    

ĐIỆN THOẠI 

EMAIL 

I. Bộ môn Điện – Điện tử 

1

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0912451971

[email protected]

2

ThS.Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904186325

[email protected]

3

ThS.Trần Thị Tuyết Lan

Nhà giáo

0982092179

[email protected]

4

ThS.Vũ Thị Ánh Ngọc

Nhà giáo

0982370579

[email protected]

5

ThS.Lê Thị Minh Nguyệt

Nhà giáo

0987636179

[email protected]

6

ThS.Nguyễn Thị Thắm

Nhà giáo

0982862933

[email protected]

7

ThS.Đỗ Thị Hương

Nhà giáo

0989830568

[email protected]

8

KS.Nguyễn Hải Vân

Nhà giáo

0912683484

[email protected]

9

     ThS. Trịnh Thị Diệp

     Trưởng bộ môn

 0986337507  
10

     ThS. Phạm Hồng Sơn

        Nhà giáo        0368007118  
        11       Lê Thị Quỳnh Anh         Nhà giáo    

II. Bộ môn Điện dân dụng & công nghiệp

12

ThS.Phạm Đình Tiệp

Phó Trưởng khoa

0834174567

[email protected]

13

CN.Trần Anh Trang

Phó Trưởng khoa

     0964861303

 

14

ThS. Đỗ Thị Thùy Dương

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn

 038 6944517


15

ThS.Trần Trung Dũng

Nhà giáo

0983855692

[email protected]

16

CN.Nguyễn Thị Sao

Nhà giáo

0988708168

[email protected]

17

ThS.Nguyễn Xuân Thế

Phó trưởng bộ môn

0988098504

[email protected]

18

ThS.Trần Quang Thuận

Nhà giáo

0942111970

[email protected]

19

ThS.Vũ Nguyên Hải

Nhà giáo

0977886166

[email protected]

20

ThS.Hoàng Thế Hải

Nhà giáo

0912501731

[email protected] 

21

  CN Nguyễn Thị Thu Hoài

Nhà giáo

0965992933  

III. Bộ môn Điện lạnh

22

ThS. Lý Thị Thu Hường

Trưởng bộ môn

0866722805 

 

23

ThS. Nguyễn Thị Minh

Nhà giáo

0347696565 

 

24

KS. Lê Văn Thọ

Nhà giáo

 0337342820

 

25

   ThS. Vũ Tùng Lâm

    Nhà giáo    

26

ThS. Hồ Thị Đàn

Nhà giáo KN

0383979768

[email protected]

                  


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

I. Bộ môn Điện – Điện tử 

1

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0912451971

[email protected] 

2

ThS.Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904186325

[email protected] 

3

ThS.Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

0982092179

[email protected] 

4

ThS.Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

0982370579

[email protected]

5

ThS.Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

0987636179

[email protected]

6

ThS.Nguyễn Thị Thắm

Giảng viên

0982862933

[email protected]

7

ThS.Đỗ Thị Hương

Giảng viên

0989830568

[email protected]

8

KS.Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

0912683484

[email protected]

II. Bộ môn Điện dân dụng & công nghiệp

9

ThS.Phạm Đình Tiệp

Trưởng bộ môn

0834174567

[email protected]

10

CN.Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên

0965992933

[email protected]

11

CN.Trần Anh Trang

Giáo viên

0964861303

[email protected]

12

ThS.Trần Trung Dũng

Giáo viên

0983855692

[email protected]

13

CN.Nguyễn Thị Sao

Giáo viên

0988708168

[email protected]

14

ThS.Nguyễn Xuân Thế

Giáo viên

0988098504

[email protected]

15

ThS.Trần Quang Thuận

Giáo viên

0942111970

[email protected]

16

ThS.Vũ Nguyên Hải

Giáo viên

0977886166

[email protected]

17

ThS.Hoàng Thế Hải

Giáo viên

0912501731

[email protected]

Đính kèm:

Các bài liên quan