Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật

 

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

GMAIL

1

Trần Hồng Hải

Bí thư ĐTN

0374520519

[email protected]

2

Vũ Bạch Điệp

Phó Bí thư ĐTN

0987488786

[email protected]

3

Nguyễn Xuân Thế

Ủy viên BTV - Chủ tịch Hội SV

0988098504

[email protected]

4

Nguyễn Hoàng Giang

Ủy viên BTV - TB KT Đoàn trường

0983704197

[email protected]

5

Ninh Văn Quý

Ủy viên BCH Đoàn trường

0376102192

[email protected]

6

Nguyễn T. Lan Phương

Ủy viên BCH Đoàn trường

0917650690

[email protected]

7

Lê Thị Ánh

Ủy viên BCH Đoàn trường

0984739734

[email protected]

8

Hoàng Thu Thúy

Ủy viên BCH Đoàn trường

0969744301

 

9

Nguyễn Đức Khải

Ủy viên BCH Đoàn trường

0842267050

 

10

Trần Văn Quý

Ủy viên BCH Đoàn trường

033229518

 

Các bài liên quan