Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Hội nghị viên chức người lao động năm học 2022-2023

Ngày 30/12/2022, bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức người lao động (VC, NLĐ) năm học 2022-2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

 Tham dự Hội nghị có NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Minh Trường - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Võ Thị Ngọc  -  Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Trần Hồng Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên; cùng các đồng chí là lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn bộ viên chức, người lao động trong toàn trường.

bắn cá online đổi thưởng

 Toàn cảnh hội nghị

   Tại Hội nghị, ThS. Trần Minh Trường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023. Năm học 2021-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự đồng tâm nhất trí của tập thể cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên, Nhà trường tiếp tục giữ vững ổn định, phát huy thành tích dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, được Bộ Giáo dục tặng Cờ thi đua. bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật đã từng bước khẳng định được vị trí và thương hiệu của Nhà trường.

bắn cá online đổi thưởng

ThS.Trần Minh Trường – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, khó khăn cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023 với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo công khai quyết toán thu, chi năm 2021 và dự toán thu chi năm 2022 do đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó phòng kế hoạch tài chính, Kế toán trưởng trình bày; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022 do đồng chí Trần Anh Trang – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày.

bắn cá online đổi thưởng

  ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó phòng kế hoạch tài chính, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo công tác tài chính năm học 2021

   Tại Hội nghị, NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Hiệu trưởng đã giải đáp ý kiến thảo luận từ Hội nghị VC, NLĐ cơ sở và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.

bắn cá online đổi thưởng

   NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Hiệu trưởng đã giải đáp ý kiến của VC, NLĐ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Trường - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2022-2023, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

bắn cá online đổi thưởng

 ThS. Trần Anh Trang - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả Báo cáo hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân năm học 2021 - 2022

  Hội nghị Cán bộ viên chức bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật năm học 2022-2023 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể VC, NLĐ quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm học 2022-2023./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan