Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Công tác Đảng

Ngày 25-11-2022

Dự giờ giảng Bộ môn lý luận chính trị

Thực hiện công văn số 04 - KH/BTG ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên về việc dự giờ và kiểm tra các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Ngày 24 tháng 11, Ban tuyên giáo Đảng uỷ bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật thành lập Đoàn dự giờ do PGS. TS. Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư đảng uỷ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã dự giờ Bộ môn lý luận chính trị - Giảng viên Phạm Thị Hồng.

   bắn cá online đổi thưởng

    Năm học 2022 – 2023, tổng số sinh viên của trường là hơn 1.500 sinh viên, tổng số nhà giáo được phân công giảng dạy lý luận chính trị  là 06 giáo viên, trình độ chuyên môn của nhà giáo được phân công giảng dạy lý luận chính trị đều từ Thạc sỹ trở lên. Công tác giảng dạy của giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật quan tâm chỉ đạo, Chương trình các môn học: được xây dựng theo đúng khung của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ GD&ĐT. Trình tự tổ chức giảng dạy, học tập các môn là hợp lý đảm bảo được yêu cầu về mặt chính trị, tư tưởng cho sinh viên.

bắn cá online đổi thưởng

   Giảng viên được đào tạo cơ bản, có năng lực, nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn, có sự am hiểu khá sâu rộng nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Phần lớn các nhà giáo đã thể hiện chuyên môn vững vàng, tích cực, chủ động trong nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.  Bộ môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn về nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy. Các nhà giáo đã nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới phương pháp và tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Năm học 2022-2023,  Nhà trường đã đầu tư hệ thống tivi hiện đại tại các phòng học, các nhà giáo giảng dạy LLCT đã khai thác có hiệu quả để trình chiếu các bài giảng điện tử, các bộ phim tư liệu… Sự thay đổi trong việc truyền thụ bài giảng và tổ chức lớp học đã mang lại hiệu quả thực sự trong quá trình giảng dạy, học tập góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

bắn cá online đổi thưởng

   Kết quả dự giờ giảng viên Phạm Thị Hồng - bộ môn Cơ bản về cơ bản giảng viên đã có sự chuẩn bị bài giảng tốt, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, có sự hỗ trợ của bài giảng điện tử, truyền đạt được kiến thức cơ bản cho sinh viên, có lồng ghép học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và việc tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước trong bài giảng. Bài giảng đạt số điểm là 18,3/20 điểm, xếp loại: Xuất sắc./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan