Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Công đoàn

Ngày 24-04-2023

Các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm tổ chức thành công Đại hội và Hội nghị công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐ ngày 20 tháng 2 năm 2023. Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn trường đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận, Hội nghị Tổ công đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo các Đại hội có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường.

   Tại các Đại hội, Hội nghị các Công đoàn đơn vị đã tổ chức Đại hội, Hội nghị  theo Hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt nam; Kế hoạch số 26 của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Kế hoạch số 01 của Công đoàn bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật.

   Đại hội, Hội nghị Công đoàn các đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổng kết đánh giá Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu dự Đại hội, Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn trường và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

STT

HỌ VÀ TÊN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN, TỔ CÔNG ĐOÀN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Lệ Thanh

Công đoàn bộ phận

Phòng CTHSSV

Chủ tịch

2

Nguyễn Hải Yến

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hoài Thu

UV BCH

4

Đỗ Thị Vân Giang

Công đoàn bộ phận

Phòng ĐT-QLKH&HTQT

Chủ tịch

5

Trần Thị Huệ

Phó Chủ tịch

6

Nguyễn Thị Hoa

UV BCH

7

Trần Thị Thanh Hồng

Công đoàn bộ phận

Phòng TH-KHTC

Chủ tịch

8

Phạm Thị Hiêm

Phó Chủ tịch

9

Trần Thị Thu Hiền

UV BCH

10

Nông Thị Hiền

Công đoàn bộ phận

Trung tâm TS&ĐTTNCXH

Chủ tịch

11

Phạm Việt Hùng

Phó Chủ tịch

12

Nguyễn Thị Hương

UV BCH

13

Trần Anh Trang

Công đoàn bộ phận

Khoa Điện

Chủ tịch

14

Nguyễn Hải Vân

Phó Chủ tịch

15

Nguyễn Thị Minh

UV BCH

16

Trương Thị Hương

Công đoàn bộ phận

Khoa KT&QTKD

Chủ tịch

17

Vũ Bạch Điệp

Phó Chủ tịch

18

Ngô Thị Hồng Hạnh

UV BCH

19

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Công đoàn bộ phận

Cơ khí

Chủ tịch

20

Hoàng Văn Huynh

Phó Chủ tịch

21

Vương Thị Như Yến

UV BCH

22

Lê Thị Ánh

Công đoàn bộ phận

Khoa Khoa học Cơ bản

Chủ tịch

23

Nguyễn Thị Lập

Phó Chủ tịch

24

Nguyễn Thị Lê Thảo

UV BCH

25

Trần Anh Sơn

Tổ công đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Tổ trưởng

26

Lê Văn Quang

Tổ công đoàn

Khoa Công nghệ Ô tô

Tổ trưởng

27

Lê Thị Minh Tân

Tổ công đoàn

Khoa CNTT

Tổ trưởng

28

Đặng Văn Nghiệp

Tổ công đoàn

Khoa KTNL

Tổ trưởng

            

   Một số hình ảnh tại Đại hội, Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tại các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm

bắn cá online đổi thưởng

Đại Hội công đoàn Phòng Tổng hợp - Kế hoạch tài chính

bắn cá online đổi thưởng

Đại hội công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản

bắn cá online đổi thưởng

Đại hội Công đoàn Khoa Kinh tế &QTKD

bắn cá online đổi thưởng

Đại hội Công đoàn Phòng Đào tạo QLKH& QHQT

bắn cá online đổi thưởng

Đại hội Công đoàn khoa Công nghệ Thông tin

bắn cá online đổi thưởng

Đại hội Công đoàn phòng Công tác HSSV

bắn cá online đổi thưởng

Đại hội Công đoàn Khoa Điện

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan