Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm trưởng phòng Tổng hợp; Phó trưởng các phòng Tổng hợp, Công tác HSSV, Đào tạo QLKH&HTQT

Sáng ngày 12/12, bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp, Phó trưởng phòng các phòng: Tổng hợp, Công tác HSSV, Đào tạo QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2023-2028”. Chủ trì Hội nghị - NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và sự tham gia đầy đủ của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm; viên chức, người lao động phòng Tổng hợp, phòng Công tác HSSV và phòng Đào tạo QLKH&HTQT.

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Công tác nhân sự là một khâu rất quan trọng và then chốt. Để công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó  phòng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, đề nghị các đại biểu nắm vững mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, phương châm của công tác bổ nhiệm; về tiêu chuẩn, điều kiện của các đồng chí được bổ nhiệm…

bắn cá online đổi thưởng

   Tổ công tác đã thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng, phó trưởng phòng yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và dự kiến phân công nhân sự trên cơ sở các quy định của Nhà nước, năng lực, kết quả công tác trong nhiệm kỳ vừa  qua và định hướng của Nhà trường trong thời gian tới, bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp đối với ThS. Nguyễn Mạnh Cường; Phó trưởng phòng Tổng hợp đối với ThS. Trần Xuân Tứ; Phó trưởng phòng Công tác HSSV đối với ThS. Trương Đức Cường; Phó trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT đối với ThS. Trần Thị Tuyết Nhung.

   Tại Hội nghị các đồng chí được bổ nhiệm lại đã trình bày tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về các nhân sự Trưởng,Phó được xem xét bổ nhiệm lại. Hội nghị đã  thảo luận, đóng góp ý kiến cho chương trình công tác của các Trưởng, Phó các đơn vị và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo của các đơn vị.

bắn cá online đổi thưởng

  Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các trưởng, phó cấc đơn vị đã được triển khai theo đúng quy chế, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở cho công tác hoàn thiện nhân sự ban lãnh đạo của Nhà trường trong thời gian tới.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan